Info och Nyheter

 

 

Info
Nedan visas information vad Vänförening gör, utöver vad som framgår på första sidan.
Det är framförallt aktiviteter för att levandegöra och stödja museet på nätet.


Nyheter
Nyheter redovisade nedan omfattar alla viktiga händelser där Vänföreningen medverkat, från bildandet fram till idag.
 
2016-12-01 Årsmöte
 
Protokoll från mötet på Säröhus klockan 18.00.

2016-09-04 Temadag kl. 13.00 - Särö Hafs- och Skogsluftskurort   Inbjudan  << Anmäl dig här

Nu är det dags att anmäla sig till årets Temadag via länken ovan. Välkomna!

2015-08-23 Temadag kl. 12.00 - Särö i musiken   Inbjudan

Årets temadag blev en succé på alla sätt med mycket kultur och mycket underhållning. Det var över 170 besökare i salen.
Det började med "kungligt besök" eskorterad av vita damerna. Ordföranden Bo Krusell hälsade hans majestät och gästerna välkomna. Videofilm

Torgny Berntsson visade upp sitt erhållna hedersmedlemskap i Vänföreningen, samt en gåva i form av en gästbok i silver - Furuhäll, skänkt av David Keiller, Stiftelsen och Vänföreningen.

En film visades om den kände kompositören Smetana, som bodde på Särö undre sex somrar. I filmen agerade Jecssica Zandén som "Fröjda Benecke", Smetanas musa. Vi fick också veta lite om hans vänner och umgänge på Särö på 1800 talet, berättad av Eva Lundblad.
Jessica Zandén berättade med inlevelse om sin morfar Gösta Nystroem. Han var inte bara en stor tonsättare utan även en duktig konstnär. Videofilm
 

Karl Gerhards kupletter med Säröanknytning hade letats fram och framfördes av Mattias Enn till ackompanjemang av Samuel Skönberg. Mattias levande sång lockade många skratt och publiken sjöng med i vissa strofer. Videofilm Texten till kupletterna med Säröanknytning.  Länk

Säröhus bjöd på en god lunch med vin. Efter lunchen bjöd manskören Gubbröra på sång.
 

2015-05-07 Årsmöte för 2014
Kallelse till årsmötet på Säröhus kl 10.30, se dagordning   Bilaga1

Årsmötesprotokoll            Protokoll

Verksamhetsberättelse    Bilaga 2.

Årsredovisning                Bilaga 3.

Revisionsberättelse         Bilaga 4. 
 

2014-08-31 Årets Temadag - Industrifamiljerna på Särö   

Temadagen genomfördes i Vänföreningens regi i nära samarbete med Stiftelsen Särö Kulturarv och Säröhus AB. Det kom över 200 besökare, som till en del fick ståplats vid föredraget i hörsalen.

Föredrag om industrifamiljerna på Särö. Professor emeritius, Martin Fritz, som bland annat skrivit en bok "Sveriges industrialisering och släkten Keiller", gick igenom den industruialisering som skedde i Göteborg på 1800-talettill in på 1900-talet. Familjen Keiller som startade upp fabrikerna i Jonsered, Göteborgs Mekaniska Werkstad (senare benämnt "Götaverken"), med över 400 anställda. Keillers var även involverade i Kaveltorps gruvor och kopparverk, samt Vedevågs bruk och hytta.

Familjen Broström , med Svenska Amerikalinjen, 1915-1975, är en alldeles speciell epok i Sveriges historia. Under rederiets första år handlade det om den stora emigrationen från det fattiga Sverige, med dess statare, vägarbetare och gårdspigor till det lockande Amerika. 1,3 miljoner svenskar emigrerade till Nordamerika, landet som flöt av mjölk och honung, mellen 1860 och 1929. Under nedan finns en länk till en utställning av Svenska Amerikalinjen   

marinmuseet

En utställning hade ordnats om industrifamiljerna på Särö i anslutning till hörsalen. Där fanns det bland annat fotografier från dåtiden, ritningar över mekaniska maskiner såsom ångmaskiner, orderkatalog över varor som kunde beställas från Göteborgs Mekaniska Werkstad. Beträffande Svenska Amerikalinjen och familjen Broström visades en lista på de ca 40-talet fartygen med deras "gudmödrar" och exempel på dopceremonier.  

Efterlängtade förbättringar av museets hemsida/webbsidor. Stiftelsen Särö Kulturarv visade hur man vidareutvecklat sin hemsida/webbsidor med fler funktioner och bättre och mer utvecklade sök och visningsfunktioner. Man har bl.a. inspirerats av Nationalmuseums utformning som är lättanvänt och logiskt. Man har även lagt in utskrift av redaktionellt magasin, SäröKrönikan, som utges med viss periodicitet.

Underhållning. Gubbröra med pianoackompanjemang av Maria Blåberg, gjorde ett mycket uppskattat framträdande och underhöll med ett antal välklingande verk. Särö Vita Damer medverkade traditionsenligt med sina traditionenliga kreationer.

Efteråt bjöd Säröhus på en härlig lunch med en fantastikt god varmrökt lax och ett gott vin samt kaffe och en smaskig efterrättskaka.

Ett stort tack till Torgny och hans Säröhus, för den stora generositeten. Vi vill även passa på att tacka professor emeritius Martin Fritz, "Gubbröra" med Maria Blåberg, för vacker sång och musik och "Särö Vita Damer" för deras ett bejublade framträdande samt alla övriga fantastiska medarbetare som ställt upp ideellt med sitt arbete.

Styrelsen

Artikel i Kungsbacka tidning

 

2014-05-31 Årsmöte för år 2013         

Kallelse till årsmötet på Säröhus kl 10.30, se dagordning Bilaga 1.

Årsmötesprotokoll            Protokoll 

Verksamhetsberättelse    Bilaga 2.

Årsredovisning                Bilaga 3.

Revisionsberättelse         Bilaga 4.   

 

2013-08-25 Temadag på Säröhus         

I strålande väder startade Föredraget ”Husen på Särö från dåtid till Nutid”. Föreställningen var välbesökt,  det kom över 120 deltagare.En utställning i anslutning till aulan, visade även andra intressanta och spännande saker.

Björn Alarik gick igenom den tekniska utvecklingen av museet och ambitionerna med kommande förbättringar.

Den historiska utvecklingen på Särö kan i stort uppdelas i tre epoker. Kronogårds-och säteriepoken som sträcker sig från 1200-talet fram till 1830-talet. Badortsepoken från1830-talet till tiden för första världskriget. Därefter påbörjades den utveckling, som ännu pågår, med permanent bosättning i ombyggda äldre hus och i viss utsträckning inybyggda villor.

Jan Hampf, Stiftelsen Särö Kulturarv, gick framför allt igenom de olika byggnadsstilarna under badortsepoken, som till stor del präglats av ägarna till Särö, bl.a. Leopold Schmidt, vars ättling i rakt nedstigande led, var särskilt inbjuden. Då Särö var i huvudsak de rika göteborgarnas SPA, så påverkades husens utformning av husstilarna i andra delar av Europa, där man hade olika SPA och bad, som Tyskland, Schweiz och Italien. Schweizerhuset (inspirerats av schweizisk byggnadsstil) och villa Ängsäter (inspirerat av Italiensk stil).

Efteråt bjöds alla deltagarna på en måltid på Säröhus med en somrig kalvfilé pyntad med bär, sås, potatis och sallad och vin, samt kaffe och kaka, därefter var det fritt fram att besöka det nybyggda hus där Torgny Berntsson bor, som inspirerats av amerikanska arkitekter som Frank Lloyd Wrights.

Ett stort tack till Torgny och hans Säröhus för den stora generositeten. Vi vill även passa på att tacka "Särö vita damer" för deras bejublade uppträdande.

 
 
2013-08-25 Extra årsmöte på Säröhus
Årmötesprotokoll  (se länk)             
 
 
 
2013-05-25 Årmöte för 2012 

Protokoll

Verksamhetsberättelse                Bilaga 1 

Årsredovisning                           Bilaga 2

Framställningar från styrelsen      Bilaga 3

Revisionsberättelse                    Rev 2012


 
 
 
2013-02-22 Information om museet
 Museet fylls kontinuerligt med nytt och intressant material, som vi vill förmedla till Vänföreningens medlemmar. Det finns idag över 4.000 bilder och dokument inlagda i museet. 

Det är i snitt c:a 600 besök varje månad, med en fördelning på 45%  Göteborgsområdet, 25 % Sthlm, 10 % Kungsbackaområdet  samt övriga landet c:a 20%.

Under Januari hade vi en topp på över 1.000 sökningar då det sammanföll med Stjärnorna på Slottet 12 Januari som var Philip Zandéns dag i “Stjärnorna på slottet” där han berättade om sin mor samt sin morfar Gösta Nystroem och Särö. De mest visade sidorna var just “Heyman” och “Gösta Nystroem”.

 

Berättelsen har kommit i fokus                                                                                                                                                                  Medverkan i form av en färdiga berättelser är också ett mycket bra tillskott, ex.vis har Maria Bergenstiernas skrivit berättelsen om Fridhem se hänvisning nedan. 

Om andra är intresserade att medverka med färdiga berättelser, kontakta gärna Björn Alarik eller någon i stiftelsen eller Vänföreningen. Alla bidrag mottages tacksamt.

 

Nedan är en förteckning av nyinlagda berättelser, med hänvisning              Sökplats i museet

Dokumentation av historien ”Wallenberg – Ygberg”                                              Särö historia / Kungaepoken / Bild 1 / Mer information

Berättelsen ”Om Fridhem”                                                                                      Fastigheter/Fridhem/Bild 1/Villa Fridhem - Wintherpalatset

Samtliga räkenskapsböcker från Badinrättningarna för perioden 1862-1874        Särö historia / Badortsepoken

Särö Fastigheter finns nu grupperade efter område med ”mer information”          Fastigheter & Arkitektur

Samlat dokument om alla fastigheter                                                                     Fastigheter & Arkitektur – Om fastigheterna

Rundvandring på Särö (bildspel från utställningen Skyddsvärda träd)                  Natur o miljö/Strandpartier och platser/Rundvandring

Skyddsvärda träd                                                                                                   Natur o Miljö / Flora o Fauna / Dokument

Greta Garbo stiger av Kungsholm 1935                                                                Familjer o släkter / Gästande personer / Bild 1

 

Artikelserie i Norra Halland                                                                                                                                                                                   Särö Kulturarv har i samarbete med Norra Halland utformat en artikelserie om Särö som utkommer varannan fredag, ex.  22/2, under hela våren. Artikelserien finns i Del 2 under rubriken ”Det var en gång” och sammanställs av Birgitta Tingdahl och Jan Hampf.

Bästa vänföreningshälsningar

 

2012-11-18 Min mormor Gladýs

Föreställningen gick av stapeln på Säröhus, tack vare att familjen Jöhncke garanterat att stå för kostnaden, i den händelse att det blev för få besökare. Det blev en välbesökt föreställning så familjen Jöhncke behövde inte träda in som garanter. Föreställningen varade över en timme och alla besökarna tyckte att det var en bejublad föreställning. Efteråt blev det mingel och Vänföreningen bjöd på ett glas vin. Det kom ca 150 besökare.

Ett stort tack till Jessica Zandén, Familjen Jöhncke och Säröhus för att vi alla fick vara med om en fantastisk resa bakåt i tiden och vara med om mormor GLADY´s öden.

 

 

2012-10-09 Temadag på Säröhus

 

Särö Vänförenings tredje temadag på Säröhus, var i likhet med föregående år, välbesökt, med c:a 250 besökare. Säröhus ställde upp på ett föredömligt sätt med lokaler, engagemang mat mm. En rad intressanta saker att titta på. Bl. a. en karta över Särö där Wallenberg planerade att bygga ett semesterboende på hela Särö.

Ett stort tack till Säröhus!

 

2012-06-16 försäljning av boken ”SÄRÖ FÖRR OCH NU”

I samband med ”skyltavtagningen” som Stiftelsen utförde vid Café 12-an, arrangerade Vänföreningen en försäljning av boken som är skriven av Ingrid Arensberg och innehåller mängder med bilder både i svartvitt och i färg. Vid tillfället kunde man få boken signerad av författaren.

 

2012-01-20 Videofilm med Särö Vita Damer
Vi kan nu visa upp videofilmen från temadagen 2011-9-04  

Ansvarig för framställning och regi: Victoria Alarik

Särö Vita Damer   Titta, upplev och njut!

Victoria Alarik - Alice Keiller

Charlotte Carlsson - Elisabeth "Tuttan" Kuylenstierna

Viveca Gidlund Hansson - Alexandra Bildt

Carina Lagesson - Helfrid Willerding

Ebba Nordlund - Mary Hammarberg

Anna-Lena Eisner - Märta Gyldenstolpe

Louise Madsen - Dagmar Lyon

Josephine Carlsson - Sigrid "Issi" Carlsson (Wijk)

 

2011-09-04 Lyckad Temadag på Säröhus 4/9 2011 
Särö Vänförenings andra temadag på Säröhus, var i likhet med föregående år, välbesökt, med c:a 250 besökare. Säröhus ställde upp på ett föredömligt sätt med lokaler, engagemang mat mm.

Ett stort tack till Säröhus!

 

Utställningarna var mycket uppskattade, där man fick en bra redovisning om;

  • Förhandsvisning av nya skyltar på Särö
  • Kartor som visar en exploateringsplan utan motstycke från 1900 talets början
  • Flera hade lånat ut intressanta föremål som visades upp, ex.vis:
    Anni Shappets skylt, Kungakannan, Silversnipen med flera priser, Särö Kyrkas brudkrona i silver, ett antal tavlor, böcker och konstföremål

 

Den största uppskattning var en förevisning med Säröamasonerna , eller de vita damerna där Viktoria Alarik m.fl. från Särö utförde en dansuppvisning i tidstrogna kläder. Se bifogade bilder samt videoklipp. I aulan redovisade Jan Hampf om museets framtida verksamhet. Vi fick göra en rundvandring via nätet av andra museer, som Louvren etc, ledd av Bo Krusell. Björn Alarik berättade om spännande händelser kring sekelskiftet, med Knut Wallenbergs och Ygbergs planer om Särö. U. Magnusson gjorde en uppskattad vandring runt Särö med bilder, dokument och historier.  

Kungsbacka Tidningen satte in en artikel om temadagen enligt bifogad PDF

 

 

2011-08-08. Välkomna till Särö Kulturarvs temadag på SäröHus den 4 september mellan klockan 11.00 och 17.00.

Vi kommer att ha spännande visningar inom olika teman hämtade från Särö Kulturarvs Museum. Museet på internet har nu varit igång under nästan ett år, och det finns över 3.000 bilder och dokument att söka inom och uppleva.

Bl. a. kommer vi att visa

- Några av Särös starka kvinnor, med en spännande “live show” som ni inte får missa

- En vandring på Särö med bilder och dokument

- Nya skyltar om Särö

- Kartor och bilder över Särö i ett tidsperspektiv

Vi kommer dessutom ha en utställning inom flera områden med dokument och föremål. Hålltider för genomgång i aulan: 11.30-12.15, 13.30-14.15 samt 15.15-16.00. Utställningen ligger utanför aulan, och i samarbete med Säröhus kommer vi även bjuda på en enkel tallrik med dryck. Tag gärna en promenad till Säröhus, då parkeringarna oftast är upptagna av boende gäster! Temadagen genomförs i regi av Vänföreningen, i nära samarbete med Stiftelsen Särö Kulturarv och Säröhus. Vi kommer även att ha försäljning av vykort m.m. samt att vi utformat ett antal sponsringspaket.

Välkomna till en spännande och lustfylld dag!

 Har du inte möjlighet att komma, stöd verksamheten med ett medlemskap i Vänföreningen. www.sarokulturarv.se

  

 

 2011-05-29 Årsmöte (se bifogat mötesprotokoll)

Före årsmötet höll Urban Magnusson ”En vandring runt Särö” med bilder, historier och berättelser. Särö Vänförenings årsmöte avhölls stadgeenligt, ett 25 tal medlemmar medverkade på årsmötet. Föreningen beslutade att skänka 15.000 av sitt överskott till Stiftelsen Särö Kulturarv. Ny valberedning valdes med Maud Hansson och David Keiller. 

2010-11-16 Museet blir offentligt den 20 november
Vänföreningen gläds med stiftelsen att museet nu är så färdigt att det blir offentligt den 20 november I samband med denna introduktion har Vänföreningen och Stiftelsen gemensamt genomfört ett utskick till c:a 1.500 hushåll och företag i Särö – Släp regionen
Vi hoppas med detta utskick få många intresserade besökare till museet, samt många nya medlemmar till Vänföreningen

 2010-09-03. Vänföreningen hjälper till med inläggning av material 
Vi vill särskilt tacka Vänföreningens medlemmar Björn Laessker samt Björm Danehed som hjälper Björn Alarik i Stiftelsen. ( de har fått smeknamnet "Björnligan" pga sitt fina teamarbete)
Arbetet innebär att kontrollera, skanna in till digitalform, katalogisera och märka upp samt lägga in kopplingar till olika sökbegrepp. Ett nog så tidsödande och noggrant arbete. Vi önskar dom lycka till.

Finns det andra frivilliga som vill göra olika insatser, kontakt gärna någon i Vänföreningens styrelse!
 
2010-08-25 Lyckad Temadag på Säröhus 22/8 2010 
Särö Vänförenings första temadag på Säröhus, var mycket välbesökt, med c:a 200 besökare.
Säröhus ställde upp på ett föredömligt sätt med lokaler och arrangemang, ett stort tack till Säröhus.
Bland de medverkande som informerade om sina aktiviteter ur ett historiskt perspektiv var Särö Golfklubb, Särö Lawn Tennisklubb. Flera intressanta föremål, böcker, kartor och bilder visades upp. Bland annat fanns kung Oscar den II spatserkäpp att beskåda och till och med hålla i.
Vi tackar särskilt engagerade medlemmar inom de olika intresseområdena, som gjorde utställningen levande
Segling: Heidi Rydbeck, Urban Magnusson
Tennis: Pelle Laurenius (SLTK)
Golf: Kate Hampf och Leif Aurell (SGC)
Kultur, familjer och sociala livet på Särö: Björn Danehed, Michael Moseby och Urban Magnusson
Särö Kulturarvs Stiftelse: Björn Alarik och Jan Hampf
Vänföreningen: Fritz von Schwerin
Systemleverantören Speedment: Carina Dreifeldt och Cecilia Hellman
Flera hade lånat ut intressanta föremål som visades upp, ex.vis:
Anni Shappets skylt, Oscar den ll spatserkäpp, Kungakannan, Silversnipen med flera priser, Särö Kyrkas brudkrona i silver, ett antal tavlor, böcker och konstföremål

I aulan redovisade Jan Hampf, Björn Alarik och Bo Krusell, historiken kring museets tillblivelse, samt genomförde en förhandsvisning av det framtida museet.
Intresset för det framtida museisystemet var mycket stort bland besökarna, som förväntades lanseras inom 2 månader.
Kungsbacka Posten satte in bifogade artikel.     
 

2010-08-08. Välkomna till Särö Kulturarvs temadag på SäröHus den 22 augusti mellan klockan 11.00 och 17.00.
Vi kommer att visa upp det nya virtuella museet på internet, som utvecklats för Stiftelsen Särö Kulturarv.Vid lanseringen i höst, kommer det att finns över 2.000 bilder och dokument att söka inom och uppleva.

Utöver visning av museet på dator, kommer vi att ha en mindre utställning av dokument och föremål. Vi kommer även att informera om Vänföreningen, redovisa olika former av stöd till Kulturarvet i form av sponsring mm och berätta om hur man lämnar in material till museet. 
Hålltider för genomgång i aulan: 11.30-12.00, 13.00-13.30 samt 14.30-15.00

Utställningen ligger utanför aulan, och det kommer att finnas en kaffeservering i anslutning till utställningen. Tag gärna en promenad till SäröHus, då parkeringarna oftast är upptagna av boende gäster! Temadagen genomförs i regi av Vänföreningen, i nära samarbete med Stiftelsen Särö Kulturarv.

Vällkomna till en spännande och lustfylld dag!

2010-08-20 Systemet klart för visning på temadagen
Museesystemet har nu färdigutvecklats och testats under sommaren, och är färdigt för att förhandsvisas på temadagen


2010-06-02 Val av system, avtal tecknas med Speedment
 

2010-02-04 Utvärdering mellan olika system klar

2010-01-18 Kravspecifikation klar

2010-01-17 Tillfällig hemsida lanserad

2009-11-05 Vänföreningen bildas

(C)2010 Stiftelsen Särö Kulturarvs Vänner   v0.92 Powered by pic