Att stödja Föreningen Särö Kulturarvs Vänner

Du kan stödja  Föreningen Särö Kulturarvs Vänner genom att bli medlem och
betala in till Bankgiro 495-1299 och ange ditt namn och ev. mailadress på inbetalningskortet.

 

PRIVATPERSONER

Årsavgift*                                   Kostnad                      

  • Singel                                   150 Kr/år                  
  • Familj                                   250 Kr/år                        
  • Ständig medlem                 5.000 Kr                       

 

FÖRETAG OCH FÖRENINGAR
Medlemsavgift                         1.000 Kr/år
Företagslogga på web ingår
 
SPONSORING
Vi utformar valfria sponsoringpaket i samråd med enskilda sponsorer
 
VYKORT OCH POSTERKORT
Vykort                                        5 Kr/st      Klicka på länk för att se vyorten                 
Vykort paket om 25 st              100 Kr
Posterkort  A 3                        300 Kr/st
    - ” -       A 2                        500 Kr/st
 
Beställ gärna vykort och eller posterkort via mail. vi skickar/budar hem till er
 

Information
Nedan visas information vad Vänförening gör, utöver vad som framgår på första sidan.
Det är framförallt aktiviteter för att levandegöra och stödja museet på nätet.

Temadagar
Vänföreningen arrangerar årligen återkommande temadagar. Vår första temadag höll vi i Säröhus lokaler 22/8 2010. (se vidare under info och nyheter)
Syftet med temadagar är att visa ”live” material , prylar, dokument bilder mm inom varierande temaområden, såsom olika sporter, konst, arkitektur-fastigheter mm. Dessutom låter vi Särö Kulturarvs Stiftelse redovisa nyheter och utvecklingsplaner för det Virtuella museet.
Det är framförallt tack vare kunniga, intresserade och engagerade medlemmar som denna aktivitet blivit lyckad.


Nytt på museet!

Vänföreningen skickar återkommande ut speciell och spännande information, om vad som är nytt på Stiftelsen Särös Kulturarvs museum.

Vi sammanställer efter information från Stiftelsen, senast inlagda material på museet, ev. med fördjupad information, sammanställningar etc.

Medlemmarna i Vänföreningen blir därmed först informerade om vad som är nytt på museet.

 

 

* medlemsavgift debiteras preliminärt i december året innan medlemsåret,                                                med betalning i januari, under medlemsåret.

(C)2010 Stiftelsen Särö Kulturarvs Vänner   v0.92 Powered by pic